”STALKING”- Den dödliga kurragömmaleken?

                 

Begreppet ”stalking” fick väl sitt intåg i människors medvetenhet när ”paparazzi” i tid och otid förföljde kändisar för att få de bästa fotona, som man kunde sälja till högstbjudande. Ett exempel var ju ”jakten på Prinsessan Diana”, som slutade med en katastrof.

I USA tar man allvarligt på detta brott och i dagarna har Sverige också fått detta som en brottsrubricering!

Men jag ifrågasätter om den svenska Polisen har någon ”mätsticka” på detta brott som en gärningsman kan överträda utan risk, att ens bli kallad till förhör.

Det har gjorts flera anmälningar om ”stalking”, /förföljelse på person som fruktar för sin och sin familjs säkerhet/, men det löser Polisen som ett mycket lågprioriterad ärende, vilket betyder att denna ”stalker” får fritt spelrum och bristen på engagemang från Polisen, kan fortsätta utsätta en kvinna och hennes familj, med hotfulla sms och med en psykopats enträgna sinnestillstånd, åka runt den hotades bostad, dag efter dag på kvällar och nätter!

Hotar med att gå in i bostaden och leta efter saker som är hans eftersom det är en fd flickvän, som dessa rader handlar om. Kräver pengar som inte ”stalker” har rätt till. Ja, det finns många ogrundade orsaker att göra livet till ett helvete för denna kvinna som hade oturen att bli förälskad i ”fel man”. Denna kvinna fruktar för sitt liv och den enda respons hon får från Polisen är, jag citerar: ” Han, /gärningsmannen” måste göra något drastiskt, innan vi kan agera”!

Vad är drastiskt och hur mycket skall man stå ut med av verbala hot och psykisk krigföring, innan Polisen tar, denna kvinnas oro på allvar?

Måste denna unga kvinna skadas livshotande eller mördas innan man bestämmer sig för att omhänderta denna ”stalker” och placera honom på ett ställe där denna typ av individer, inte får tillfälle att fortsätta sätta skräck i sin omgivning? Beatrice Ask, en fråga, hur allvarligt ser du på, brottsrubriceringen, ”stalking”?

Låt inte ordet ”Stalking”, bara bli ett ord, för många är de exempel, där just ”stalking”, varit en inbjudan för gärningsmannen, att fullfölja sin aggression och sitt inneboende hat, för att han känt sig åsidosatt.

Till de som utsätts för denna typ av brott, så måste man alltid rapportera detta till Polisen och, se alltid till att dokumentera, varje handling eller rörelse, som, rör sig i ”ens omedelbar närhet”, för Vi pratar om mycket sjuka och störda individer, som inte ser den rädsla som finns i offrets verklighet. Polisen säger att man inte kan utföra ”Besöksförbud” på den misstänkte innan han/hon, skrivit under ett delgivningsbeslut och som jag tidigare nämnde, så prioriterar svensk Polis, helt andra saker. Hur många offer har Vi då fått ihop, för det är inte frågan om hur eller var det kommer att ske utan NÄR.

Kanske hemma i ditt närområde, hos din familj, för en sak är säker, en ”Stalker” har inga känslor för andra än sig själv och blir inte nöjd, förrän han har fått ”mental tillfredsställelse”!

 

TRANSPORT TILL HELVETET.

Det finns olika åsikter och tankar, om vilken nytta våra svenska fackföreningar, gör för arbetstagarna. Då jag haft arbete som lastbilschaufför, under 11 års tid, och redan vid anställningen fick reda på att om man är med i facket, så får man en skyddad anställning och facket, är till för arbetstagaren. Jag har sett mycket om hur olika fackföreningarna bedriver sin verksamhet i Sverige, men min fackförening, går under namnet ”Svenska Transportarbetarförbundet”, som bildades 1897, Kanske fungerade facket bättre förr, men runt den tiden, då jag avslutade min anställning, så var det arbetsgivarens intressen man prioriterade. Detta förfarande har nog inte drabbat undertecknad, men med dessa rader så vill jag att läsarna, och andra fackanslutna, skall få upp ögonen vilket falskspel ”Transportfacket”, medverkade i.

Det började med att jag skadades på mitt arbete som chaufför på Godsservice som senare övertogs av Tobiassons Åkeri i Göteborg. Det var på Tobiassons, som bedrägeriet genomförde. Kortfattat blev det så här.

Jag hamnade på sjukhus och skulle operera menisken och korsbandet som var av, efter allt det tunga arbete, jag fick utföra som chaufför. Läkaren sade efter att ha opererat mig, att jag skulle be arbetsgivaren att ge mig ”ett lättare arbete” med tanke på att jag med mina arbetsskador inte längre kunde köra ”tung trafik”, med risk för att utsätta mig för mera skador, än de jag hade. Det fanns ”lättare arbete” på Tobiassons och det var ”budkörningar” med gods, upp till 30 kilo, och detta skulle inte vara några problem för mig. När jag ringer åkeriet och framför läkarens rekommendationer, så önskas jag välkommen tillbaka.

Det är nu bedrägeriet börjar, från Tobiassons Åkeri! Jag åker till arbetet och är beredd att fortsätta min anställning som ”budbilschaufför” men får då reda på att det inte finns några lediga jobb, överhuvudtaget på åkeriet.

Man ”köper ut mig” för Judas-pengar, och jag lämnar då min anställning.

Flera år senare fick jag av en tillfällighet reda på att, nu kommer det värsta, att Tobiassons Åkeri, under tiden jag ringde och lämnade doktorns diagnos och rekommendationer, hade anställt nya arbetstagare och att dessa nya, hade fått, just det, förtur till budbilsutkörningarna.

Jag påpekade detta för Transportfacket och de menade att detta fall var preskriberat. Nu hade jag otur också för när jag tog kontakt med en representant, som tyckte att detta var fel och att man hade behandlat mig för djävligt och jag kände ett hopp, att facket verkligen skulle stå för rättvisa och att, åkeriet hade behandlat hela ärendet på ett felaktigt sätt.

Av en slump så läser jag begravningsannonserna och ser mitt fackombuds namn, bland dödsrunorna, och tar återigen kontakt med facket. Dom gör INGENTING, för att ge mig upprättelse utan säger hela tiden att fallet är avslutat.

Hur kan ett fall bli preskriberat eller avslutas, när uppsägelsen med ett falskt avgångsvederlag, som underlag överhuvud godkännas av ”Svenska TransportFörbundet”!

Detta agerande från Tobiassons Åkeri – Bäckebolsterminalen, har kostat mig, ett utanförskap, från rätten att avnjuta ett normalt levnadsvillkor i det svenska samhället.

Min syn på Svensk fackförening är att de går arbetsgivarens ärende och att dom pissar på de, som trodde på rättvisa, anställningsskydd och framför allt, den anställdes värderingar! FUCK, TRANSPORTARBETARFÖRBUNDET”. Ni har mördat min tro på Er och Ni skulle göra alla en tjänst om Ni, stängde butiken, för Ni har tömt, den på medmänskliga värderingar!

NARCONON IS SCIENTOLOGY!!

  BÄSTA STATMINISTER JENS STOLTENBERG!      HÖGPRIORITERAT!!!                                                                                    2008-03-29
Vad sker med Norge, vilka krafter är det som tagit över det ”fria tänkandet”? Jag har norskt påbrå och jag har alltid älskat detta land i norr, mina barndomsdagar har jag alltid fått leva ut i det ”fria” Norge, det är den bilden, av Norge  jag vill ha med mig, fylld av värme, kärlek och sund och friskt tänkande.
Kan det vara så att jag levt i en villfarelse att allt detta vackra jag bär/burit med mig i hjärtat, håller på att ödeläggas, på grund av att någon eller några högt uppsatta politiker eller tjänstemän inom ”Sosial- og Helsedirektoriatet”, (fr o m 2008-04-01, Helsedirektoriatet) har bestämt sig för att ge upp den norska narkotikapolitiken och att man, håller på att kapitulera?
Det är med sorg i hjärtat som jag fått ta del av att Ni i Norge offrar era egna landsmän, visserligen drogmissbrukare, men ändå människor med rätt till ett värdigt liv.
De ansvariga inom Helsedirektoratet, minister Sylvia Brustad, måste få ta del av, liksom du, Jens Stoltenberg, vilket ”helvete” som väntar dessa människor som är i behov av vård, men istället så får Norge tillbaka, människor med noll självförtroende, efter att ha blivit utsatta för ”mental våldtäkt”!
Hur kan Norges Regering, med dig, Jens, som högste ansvarige för ditt folk, medverka till att stödja en kriminell, manipulativ och destruktiv organisation?
Ni bidrar till ett mänskligt lidande och de personer som godkänt att ”rusbrukere”, (narkomaner) skall skickas till NARCONON / SCIENTOLOGISEKTEN, (Danmark),är ju en ”större fara för missbrukaren än drogerna”.
Bästa Jens, STOPPA DETTA OMEDELBART!!
”En narkoman har en mycket trasig identitet men ett sektoffer har INGEN IDENTITET alls, för den har sekten tagit hand om”!
Sekten har lyckats med bedriften att manipulera och tränga in i beslutsfattarnas fria tänkande och använder nu dessa som redskap att hjärntvätta missbrukarna och samtidigt så betalar norska medborgare, med sina skattemedel, finansieringen till denna kriminella Scientologisekt!
Grundaren Ronald Lafayette Hubbard, sa 1949: ”Man skulle kanske starta en religion, för det är där pengarna finns”!
När han märkte hur lätt det var att genomföra, så sa denna psykiskt labile man, 1952: ”Äntligen, så har jag lyckats skapa slavar”!
Hubbard skulle vrida sig av skratt om han visste att det demokratiska, fria landet i Norden, Norge, blivit anhängare till sekten, att de ”offer” som säger ja till samarbetet med NARCONON/Danmark, att det är de, som är vår tids nya slavar”! 
Ron L Hubbard, var en Psykopat och missbrukande småtjuv, och de som stöder Scientologisekten, är ”manipulerade offer”. Det inkluderar dig, statsminister Jens Stoltenberg, och de som godkänt samarbetet med ”NARCONON”.

SKÄMS NORGE, VARFÖR UTSÄTTER NI ERA EGNA LANDSMÄN FÖR ”LAGLIG MENTAL VÅLDTÄKT”?
Fd Socialstyrelsen i Sveriges chef Barbro Westerholm: ”Scientologin är en auktoritär sekt och den svenska Regeringen och det svenska folket måste få veta detta”!
Nu VET, Ni och du, Jens, vad gör du åt detta?
NARCONON ÄR SCIENTOLOGI och det betyder att Ni uppmunrar, erkänner och finansierar denna kriminella ”mind control cult”!
Scientologerna har blivit dömda för olika brott, bl a bedrägerier och hotat fd medlemmar och kritiker!
De har en egen Polis som har som enda uppgift att eliminera personer som ”vågar” kritisera deras suspekta verksamhet!
Jens, vi är båda politiker och vi har ett ansvar för de VI representerar, våra medborgare och väljare och jag KRÄVER att du med OMEDEBAR verkan tillkallar, dina ministrar och Sylvia Brustad i allmänhet och deklarerar att Ni tar avstånd från att ”legalisera kriminaliteten” vilket Ni gör om Ni står bakom denna eller de personer i Er Regering som blivit utsatt för denna, ”mind control”!
Denna ”norska samhällsbärare”, (politiker?) som föreslagit samverkan med NARCONON, är sin egen fiende och är ett hot den fria tanken, stöder antidemokratisk verksamhet och medverkar till, brott mot de mänskliga rättigheterna! 
”Är det en mänsklig rättighet att utsättas för ”mind control”, livsfarliga, ej godkända eller accepterade behandlingsformer och att förslava, utsatta medmänniskor, om detta är tillåtet i Norge, då tar jag tillbaka min anmälan, annars inte!”
 
Skall Ni återfå förtroendet för att i sann anda försvara de mänskliga rättigheterna så måste Ni göra avbön och avsluta ALL samarbete med Scientologisekten, ingenting annat, är ett normalt tänkande. Jag bryr mig inte om du betraktar detta mail som icke seriöst men för Guds skull, Jens, SVIK INTE DINA LANDSMÄN!
 
 
Jag har tillskrivit flera av dina socialkontor som ”stöttar” denna kriminella organisation med sina kvacksalverimetoder, att för människan värdighets skull resa sig upp och demonstrera mot att Norges Regering medverkar till att ”patienter” hamnar ännu längre ner i ett lidande, för sig själva, sin familj och för hela samhället!
 

”MAN RÄDDAR INTE EN MÄNNISKA SOM HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA GENOM ATT SKJUTA HONOM”, JENS STOLTENBERG!
 
Till sist:
”NARCONON får inte bedriva någon som helst verksamhet i V Götaland och
Länsstyrelsen har heller inte beviljat NARCONON några statsbidrag”!
(Länsstyrelsen V Götaland- 2004)
och
”REGERINGEN HAR VID EN SAMLAD BEDÖMNING FUNNIT ATT SCIENTOLOGIKYRKAN I
SVERIGE INTE UPPFYLLER KRAVET PÅ ATT BIDRA TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA OCH STÄRKA
DE GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR SOM SAMHÄLLET VILAR PÅ”!
(Regeringskansliet-2006)
Förväntar mig svar, omgående, då detta gäller liv eller död.
”Fram till dagens datum, har jag INTE fått svar av Stoltenberg eller Brustad”!
Detta kallas för ”strutsmentalitet”, att göra som många politiker gör, även svenska, ”köra huvudet i sanden”!
(källa: www.xenu.net  ”NARCONON EXPOSE”.)
2011-08-25

 

MEIN KAMP(rad)?

Hela grejen, med Ingvars tidigare samröre med framtidsdrömmen, som ”Nassarna” stod för är ett avslutat kapitel. Detta är ”skräpnyheter” och bör hamna, där det hör hemma, nämligen i komposten!
Vad blir nästa världsnyhet, att Hitler inspirerades av Ingvar K, och började skrivningen till sin bok, med ”Mein KAMP-(rad), eller något annat dumt!
Ge FAN i vår Ingvar Kamprad och glöm Sveriges Drottning Silvias pappaWalter Sommerlaths, ungdomssynder och rikta in Er på naizismens inträde in i den nya ”moderna världen”, dvs i nuet, och arbeta utifrån det.

Vi VET vad nazismen står för, men hur många visste det på 30-40-talet?
Vi har DOLD nazism, här och nu, i Sverige, börja gräv där du står, och ge oss, dagsfärska nyheter, då kanske många vaknar till.
INGVAR KAMPRAD, SKIT I DESSA SKANDALSKRIVERIER, VI TROR PÅ DIG!!

(Bilden föreställer fd  Svenska Statsministern Göran Persson. Trots bilden, så är det ingen som tror att han är nazist, eller hur?)

FOTNOT?

En läkare i Kungsbacka, ordinerade en ett-årig flicka, sömn och vila, efter att ha undersökt denna unga patient. En orolig mamma tog då med sin dotter till ett annat sjukhus, för hon misstänkte att diagnosen inte var riktig och fick då reda på att detta lilla barn hade en spricka i benet, vilket måste ha gjort jätteont. Jag känner med detta barn, då jag råkade ut för samma sak, förra året på Mölndals sjukhus, utanför Göteborg.

Efter att ha återkommit från Wyoming-USA, (mer om detta senare), så drabbades jag av lunginflammation och hjärtflimmer, vilket fick min distriktsläkare, att trycka på larmknappen, och beordra mig att omedelbart uppsöka akuten, på nämnda sjukhus.  Jag lades in på en avdelning, och under tiden jag var där, så inträffade en olycka. Jag ramlade, på avdelningen och bröt foten. Jag var så omtöcknad så jag hade ingen kontroll över min kropp utan bara rasade ihop. Han svimmar hörde jag en manlig och en kvinna ropa, (läkaren och en sköterska) och efter en bra stund så överfördes jag till en kulvert där jag skulle vänta på röntgen och därefter skulle jag gipsas. Jag kom ner på dagen, runt 12-tiden och fixck åka hem med ambulans på natten, runt 02-tiden.

När denna ”gipsdoktorn” skulle påbörja sitt arbete, så sade han, att denna ”gipsning” var nödvändig för att stabilisera foten då det var en inflammation i foten, vilket kanske skulle vara besvärande, då jag också har diagnosen, ”Polyneuropai” också vilket kan uttrycka sig i svåra smärtvågor.

Efter två veckor så skulle jag åka till sjukhuset och byta gips och då fick jag av sjuksköterskorna, som skulle utföra detta, att jag hade en fraktur i fotbladet och fick då gipsas, i ytterligare 4 veckor.

Jag hade en fraktur, och ”gipsdoktorn” sa, att det var i förebyggande syfte, att han gipsade, så inflammationen, inte skulle förvärra min behandling!

Vad är detta för läkare och vilket ansvar, har man när man så grovt missar en fraktur och sätter fel etikett på de skador, som detta lilla barn och undertecknad fick. Fallet ligger nu hos Socialstyrelsen och med den expertis, man har där så är detta fall solklart, nämligen att ”gipsdoktorn” inte hade någon som helst koll på, vad jag hade för problem! Jag blev chockad, över den brist på ansvar samtliga hade ”mitt”  fall.

Synvilla?

Börjar fundera över vad som är viktigast i livet. Kapplöpningen från den ena miljonen till den andra, är det så det skall vara, för att bli accepterad, i kretsar, där titeln och rikedomen är, en identitetsfråga.

Det var någon som sa, inte för länge sedan, jag citerar: ”Man är ingenting, om man inte har en förmögenhet, på minst 22 miljoner, idag”!  När pengar och makt ersätter empati och humana värderingar, då är Vi alla illa ute. Varje vecka, i någon av kvällstidningarna kan man läsa, typ: ” Så dyr är din grannes villa”eller ”Så rik är medborgarna i DIN kommun”! Ursäkta mig, men vad är detta för ”mentalt trams”? Varför skulle det kännas förnedrande och är många på gränsen, att ta livet av sig, när dom inte ser sina namn, i denna hysteriska jakt, på rikedomar och konstlad ära.

Skulle resurserna fördelas, så hade man väl, åtminstone, sett till att alla, får en bostad. Det är den grundläggande tanken men i realiteten är det en utopi. Man ÄR vad man tjänar och därmed så ökar klyftorna med, de som har allt och de som har inget!

Palme är (s)kjuten?

För 25 år sedan så släcktes ljuset för den svenska demokratiska friheten!

Vem hade något att vinna på att eliminera Palme? På Sveavägen dog den socialdemokratiska ideologin! Vem mördade Palme?

Christer Pettersson var lika skyldig till mordet på Palme som Lee Harvey Oswald var skyldig till mordet på John F Kennedy!

Efter Palmemordet så frodades girigheten och en av de värsta förbrytarna i den  svenska politikens  historia var fd statsministern Göran ”En herrgård åt alla” Persson,  som helt utan skrupler stal 258 miljarder från de pensionärer som i Palmes anda byggt upp det land som vi en gång var så stolta över!

Vila i frid, Olof Palme, du är saknad!!

Vad fan är normalt, med en våldtäkt?

baby1

Ilväll är det exakt 10 år sedan som jag ville bidra med min lilla insats mot barnpornografin och att man ändrar den svenska lagen, sig vad gäller olika brottsrubriceringar gentemot våld mot försvarslösa människor.

Det har inte trängt in i rättsmaskineriet att vi har en av de värsta och mest sjuka brottsrubriceringar som någonsin skrivits och jag är helt övertygad att den personen idag, om han kommit fram med lagförslaget omedelbart förpassats till ett mentalsjukhus, med all rätt.

Rubriceringen lyder: ” Våldtäkt av NORMALGRADEN”.

All sexuell kontakt från vuxna, mot barn ÄR våldtäkt, dels fysiskt och även psykiskt!

Jag vill tacka min goda vän Bengt Andersson, som gjorde denna ”hungerstrejk” möjlig, efter att ha råkat ut sagt för djävulska krafter som ville hindra mig från ett uppdrag som jag idag, även då, är stolt över.  Budskapet jag vill att alla vuxna skall förstå är att det är vår skyldighet och plikt att med våra liv skydda barnen från sjuka övergrepp från sjuka människor.

Gud vare med Er som står upp för barnens rätt till ett liv i trygghet och harmoni!

Gott Nytt År.

Sponsorer efterlyses

Nu är det julafton och jag har en önskan.

Jag är beredd att hålla föreläsningar gratis för våra

barn och ungdomar, men då behöver jag någon

som kan/vill sponsra mig med en bensinsnål, liten

miljövänlig småbil, (gärna med sponsorns logga),

och att det är en automat, pga mitt handikapp.

God Jul.

Trängselfnatt

http://www.aftonbladet.se/bil/article5699603.ab

Man har mer pengar i plånboken än vad man behöver och detta kommer att drabba många låginkomstagare hårt!

Detta ÄR utsugningspolitik och medborgarna står där så käckt och bugar och bockar och låter sig förnedras!

Sedan hittar man på nya skatter till ”Die dummen Sweden” och de fortsätter låta sig hjärntvättas av hycklande parasiter i veslutsställning!

Man vågade inte låta folket folkomrösta i detta ämne av ren rädsla för att man VET att majoriteten är mot denna dubbelskattade åtgärd! Jan Hallberg, (m) lovade att Moderaterna i Göteborg inte skulle medverka till att trängselskatten skulle genomföras! Svek och lögner är vardagsmat för Alliansen och (s)vansen!