Buksvinets synder

Jag förstår inte dom, som vill se föredettingen, Göran ”En herrgård, åt alla” Persson, på den politiska arenan igen. Är minnet kort eller är det nytillkomna medborgare, som inte vet vilket kaos han ställt till med under sin Regeringstid. En mera arrogant, självälskande politiker, så ”full of shit”, får man leta efter!
Det finns bara en enda sak, föredettingen kan göra, för att därefter försvinna för gott från ”rampljuset”, och det är att återbetala dessa 358 miljarderna, han stal från våra pensionärer! ”Varenda krona SKALL återbetalas”, lovade han högtidligt. Du lever i överflödig lyx och kommer aldrig att förstå, att det du lämnat efter dig är sorg och hopplöshet, från en målgrupp, som du visste, inte skulle ta strid för sina rättigheter!
Håll dig borta från Politiken, du har gjort för mycket, vilket kommer att ta hundratals år att rätta till.

Släng ut Ransgård med den skit han håller på att förverkliga…….

Vad har hänt med ”Nya Moderaterna i Göteborg? Kanske skulle Vi önska tillbaka de ”Gamla Moderaterna”, för där upptäckte Vi som satt på åskådarplats, INTE tillstymmelsen av det bedrägliga beteendet och detta öppna hat, mot en partimedlem, ( Martin Wannholt) som iscensatts av hans egna partikamrat, (Jonas Ransgård).
Vilka inom partiet anser att det hemliga möte, partistyrelsen utlyste, för att rösta fram en annan kandidat med MINDRE personröster än vad MW, inbringade?
JR –s , önskan eller var det ett krav att MW, skulle uteslutas ur partiet för att han hade ett eget förstånd och en egen vilja, att hålla sitt samvete rent och intakt, genom att som han själv säger, dessa riktade ord till alla som står på barrikaderna och spyr galla, över vad MW, egentligen sade: ” Skjut inte budbäraren”!
MW gick, helt i all ordning med i Vägvalet i denna frågan, om vilka fördyringar Västlänken och Trängselskatten, ( STRAFF-skatt) skulle skena iväg på, och majoriteten som valde bort trängselskatten inom Göteborg, genom en folkomröstning! Men genom att kräva att MW skulle bli partilös, för sin åsikt i denna infekterade fråga, så på ren svenska, så ”skiter” JR, i vad Göteborgs medborgare tycker och sopar bort all kritik med en död kvast, för att ”mörka” allt som MW, står för. Men bästa JR, MW är INTE ensam att ha synpunkter på denna ”Göteborgssåpa” som JR, ger sitt stöd till. Har inte JR gått över alla gränser när han öppet förklarar krig mot en partikamrat och är inte mobbing ett brott, i maktens korridorer? Kanske är det dags att ändra, till denna logga, ”De nyare Moderaterna”, för när det gäller den de har idag, så borde man dra något gammalt över den. Hur kan JR så tydligt ge fingret åt majoriteten som värnar om sin stad, försvarar de demokratiska spelreglerna och respekterar den folkomröstning, som väljarna ser som något heligt och värdigt! Rädda det som räddas kan, Ni Moderater som anser att JR bedrivit en häxjakt på MW, och be JR, att i morgon dag, hämta en stege och skruva ner dessa betalstationer och kräv av honom, att han ber Martin Wannholt och de som röstade NEJ till Trängselskatten, om ursäkt! Till sist, så hoppas jag att Maria Rydén, Hampus Magnusson och Kristina Tharing, som efter (m)-valberedningens förslag, INTE sätter sig i den politiska stolen, som Wannholt erövrat, pga av den demokratiska process som genomfördes då personrösterna hade räknats in.
Wannholt, Du har rättvisa, förnuftet och respekten på din sida och det är dessa egenskaper som Ransgård saknar!
Till sist så finns det bara ett enda alternativ kvar och det är:
”AVGÅ RANSGÅRD, eller följ folkomröstningen, angående vad gäller ”Trängselskatten”, ( den helt, onödiga påtvingade ”Straffskatten”!

Scientologerna lyckades hjärntvätta Socialstyrelsen/IVO

Stoppa NARCONON från att bedriva vård

”REGERINGEN HAR VID EN SAMLAD BEDÖMNING FUNNIT ATT SCIENTOLOGIKYRKAN I SVERIGE INTE UPPFYLLER KRAVET, PÅ ATT BIDRA TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA OCH STÄRKA, DE GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR SOM SAMHÄLLET VILAR PÅ”!
(Regeringskansliet-06)
”NARCONON får inte bedriva någon som helst verksamhet i V Götaland och
Länsstyrelsen har heller inte beviljat NARCONON några statsbidrag”!
(Länsstyrelsen V Götaland- 2004)
”Det framkommer inte av ansökningshandlingarna hur NARCONON-programmet
förebygger riskerna för sena abstinensfenomen som krampanfall, delirium
och/eller hallucinationer. Dessa tillstånd är potentiellt livshotande”,
(Överläkare, psykavdelning)
NARCONONS behandlingsmetoder ÄR en säkerhetsrisk för de intagnas fysiska och
psykiska hälsa!
NARCONON-programmets innehåll med bastubad, fysisk träning, överdoser av
vitaminer och mineraler ska ses som potentiella hälsorisker och INTE som en
godkänd effektiv behandling att påskynda drogeliminering!
Vi som har insett detta, frågar oss, med kunskap om sektens ideologi, hur det kan komma sig att IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och Upphandlingsbolaget, godkänt denna varböld, till sekt, att man släpper in denna destruktiva sekt, som NARCONON, är och gett dem grönt ljus, att öppna ett behandlingshem i Eslöv.
Vi har intelligenta kritiker, som helt rätt konstaterar, att ”våra skattemedel” som slussas via kommunerna, till behandlingshemmet, för vidare transaktion till Scientology/NARCONON-USA.
Vem minns inte katt –  och råtta leken i Uppdrag Granskning, där den ljusskygga personalen, likt pundare, gömde sig bakom gardinerna, och hänvisade UG, till USA, för att få några svar av ansvariga på NARCONON – Sverige. Ett löjets skimmer, eller hur?
VG1150408_01Undertecknad blev mordhotad, (polisanmälan finns), 2001 i Malmö, av RDS/NARCONON. Jag har fullt förståelse att media känner oro för sina medarbetare och att man väljer att skyffla detta problem under mattan. Det är ingen skam att vara rädd men skall Vi frukta för våra liv, när det är vår uppgift att rädda de patienter som hamnar på deras behandlingshem, att de efter sjuk vårds behandlingen, får adekvat vård för att avprogrammeras, tillbaka till ett liv i frihet?
En eloge, till de kommuner, som håller distans till den ondska, som denna destruktiva sekt sprider!
”Scientologirörelsen är en av världens farligaste och auktoritära sekter och detta måste vår Regering och det svenska folkets få veta”!
(Fd Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm – Sverige)
 Varför VET INTE SoS, IVO och Upphandlingsbolaget, detta?

PANDEM-RISK.

Jag ÄR en av de drabbade och det som gör mig ont är dessa ”besserwissrar” som åberopar att man fick skylla sig själva, att man tog ”vaccinet” frivilligt! De som var/är i riskzonen, var de med dåligt immunförsvar och jag var en av dem, som mer eller mindre ”tvingades” till denna sprutan, 2009. Ingenting om biverkningar utan man såg ett ”hälsotecken” och en chans till onödiga komplikationer om man garderade sig med denna, för många, av den vuxna befolkningen, helt onödiga injektion. Man skrämde patienterna och denna masshysteri, fick tillverkarna att jubla då de gjorde sig en förmögenhet på c:a 7 miljarder dollar. ( c:a 49 miljarder svenska kronor). Det är Vi som får betala priset, för detta experiment, där livskvalitén, kraftigt blivit krossat! Mitt ärende ligger nu hos Läkemedelsverket och jag vill uppmana, de som tror något gott om denna Pandemrixspruta, tänk om, innan det är försent!

VÅLDGÄSTA INTE VÅRT LAND!

Skulle Beatrice Ask, istället för att beundra sitt utseende, göra lite nytta som Justitieminister, så hade det här speciella hotet, mot ”Kalmarkåken”, undanröjts. Men det fattas kurage och vilka folkvalda, har den egenskapen?

”Kalmarkåken” är en anstalt, man hotar att stänga, man har inte råd!

Därför tar jag ordet och inte bara föreslår, utan kräver att Sverige ändrar hela sin kriminalpolitik, som inte fungerar i fas med verkligheten!

Som exempel ”mördarna från Polen”, (med reservation, att det är dom skyldiga),  som slaktade ett lantbrukarpar från Alingsås, 2011, så tycker jag att de skall avtjäna sitt straff i Polen! Enbart denna kostnad för Kriminalvården skulle räcka för att rädda stora delar av SVENSK kriminalvård.

Som högriskfångar i ”lyxhotellet, anstalt Sweden”, så kostar dom oss skattebetalare 3.000:-/dygnet dvs, tillsammans 6.000:-/dygnet, för dessa”experter som specialiserat sig, på våld mot äldre”.

 

Det finns många miljarder, som skulle kunna gå till kriminal-vård, värt namnet, om detta genomförs, det jag nu levererat!

Vi välkomnar gäster, från utlandet, men när dom mördar, stjäl och våldför sig på våra medborgare, då har man överstigit allt som kan klassas, som anständigt!

SKULDSEDLAR.

Minns när en fd politiker, Göran ”En herrgård åt alla” Persson sade, att ”Den som är satt i skuld, blir aldrig fri”!

Ja, många skuldfällor, har vi och många kommer det att bli. Grekland gråter blod och tvingas till desperata besparingar och andra länder, börjar också att få kraftiga underskott i sina budgetar! För att rädda vissa länder, så föreslog man att ett reservkapital skulle erbjudas de skuldsatta länderna och att man skriver ner skulderna, så man kan återgå till en mera större balans i ekonomin. Euroländerna skulle vara med och backa upp, dessa förluster, föreslog man. För långsamt och osolidarisk, tyckte väl någon ”samhällsbärare” och pekade med hela handen och ville att ALLA EU-länderna skulle vara med och bidra, för att rädda, de som befann sig i en akut nödsituation.

Vem skulle rädda Sverige, om Vi hamnade i samma sits som Grekland?

Eller rättare sagt, VI befinner ju oss redan i en ”ekonomisk rävsax”!

Vi får läsa om hur vissa avarter i samhället blir ekonomiskt oberoende, (ex, 100 miljoner i pension, till vd-n Clausen i NORDEA) och detta kallar jag för ett övergrepp på vår nästa generations levnadsvillkor och försvårade framtidsutsikter.

Sverige har en statsskuld på ofattbara 1.024 miljarder, och dessa pengar lämnar vi i arv, till våra barn!

Så, visst, är ”Vi satta i skuld och inte blir Vi fria heller” och det inkluderar vår nästa generation och därefter nästa och nästa.

Skulle man inte kunna stryka, orden ”Barnens bästa”, när det gäller den skuld, de får av oss?

 

 

 

 

Normal Våldtäkt på barn?

Att sexuellt tillfredställa sig med ett minderårigt barn, är ingenting annat än ”våldtäkt” , och skall bedömas som så!

Minns när jag satt i Göteborg, nyårsafton, -1999 och in ett par timmar på det nya Milleniumåret, 2000. Syftet med denna demonstration, var att försöka ”väcka”, ansvariga politiker, (Statsminister Göran Persson och Justitieminister Laila Freivalds) att radera bort rubriceringen ”sexuellt utnyttjande”, när samlag med barn, utförs.

Allt började med att jag satt och läste Tidningen Arbetet/Nyheterna, ( en saknad tidning) och där jag blev kraftigt upprörd när jag läste följande artikel:

”Man hade 2 fullbordade samlag med en 7-årig flicka”!

Rubriceringen våldtäkt ändrades till sexuellt utnyttjande.

Man kunde inte bevisa att denna 34-åriga man gjort sig skyldig till den grövre rubriceringen och domstolens motivering var ”att mannen inte hade betvingat sin kroppstyngd på flickan” och kunde därför inte dömas för våldtäkt!

Hur kan Sverige kalla sig för en rättsstat, när man har, i lagboken, en brottsrubricering, som heter: ”Våldtäkt av NORMALGRADEN”?

Vad är NORMALT med en våldtäkt?

Har man frågat den trasiga och för alltid förstörda oskyldiga flickan, vad hon ansåg, som ”NORMALT”, med detta vulgära övergrepp?

BLODTÖRST.

En sanning som stör mig är citatet: ”Blod är tjockare än vatten”! Något dummare får man leta efter. Går man in i detta bokstavligt så är detta en sanning, det kan man inte neka till. Jag minns när min hustrus dotter bodde hos oss i ett nödläge och hon fick bidra med lite hyrespengar och matpengar. Det är kärvt att leva på en pension och detta förstod jon. Det var inga problem och allt flöt på bra och inte långt senare fick hon ett eget boende, vilket gjorde allt mycket lättare, för att inte säga ”friare”.

Det tog några månader så var nästa ”nödgäst” och klappade på dörren och givetvis fick hon också tak över huvudet och mat. Det var min dotter, som mellanlandade och hon bodde hos oss någon månad. Vem kan säga nej, till ens egna barn. Men nu kommer det som fick mig att kraftigt reagera och det var när jag framförde våra ekonomiska krav, efter den frimånad hon fick ta del av, då sade hon: ”Men jag behöver väl inte betala för att bo här”? Jo, det gäller samma regler för dig, som för min ”andliga dotter”, dvs min hustrus dotter!

Då kom kommentaren, snabbt och syrligt: ”Men pappa, det gäller väl inte mig, för du vet väl att ”BLOD ÄR TJOCKARE ÄN VATTEN”!  Vilket betyder att, det skulle vara en fördel att vara min biologiska dotter och att jag skulle blidka och ge efter och behandla dessa flickor på två helt skilda sätt! Men hallå, eller? Jag ser ingen skillnad på biologiska eller andliga barn utan behandlar, alla lika och rättvist.

Min dotter blev sur och gnällig, men hon fick hosta upp samma medel, som min ”andliga” dotter gjort innan.

Man skall inte favorisera någon utan behandla alla jämlikt, annars kommer det i deras framtid, att bli svårt att anpassa sig till verkligheten. Den är tuff nog och man skall inte låta sig utnyttjas, av manipulation, krokodiltårar eller rent falskhet!

Förresten, jag älskar dem båda två, villkorslöst, även om det, just nu, är lite frostigt mellan biologin, oss emellan. Hur det går, får framtiden utvisa, men jag sover gott och samvetet är rent, oavsett tjockleken på blodet eller vattnet!

Sjunker (s)keppet, nu??

I början av Håkan Juholts framträdande som partiledare, så tog jag honom under mina vingar och skrev i tidningen Barometern, att man skulle  ge honom en chans. För han fick ganska mycket kritik i inledningen av sin ”karriär”!

Som jag ser det, så har denna chans glidit honom ur händerna och i mina ögon, så är han politiskt död, och inte ens en respirator, kan längre rädda honom. All trovärdighet har han själv förbrukat!

Både Håkan Juholt och hans sambo Åsa, uppvisar ett kriminellt beteende och är det, en sådan partiledare, Vi vill skall styra (s)keppet, mot nya mål. Hur kan han prata om hederlighet, omdöme och förtroende under tiden, han visar sig vara en ”maskerad lögnare”?

Är det inte dags att avpollettera,  Håkan Juholt, och sätta honom, där han gör mest nytta, nämligen, som en av ”Fångarna på fortet”!

Göran ”En Herrgård åt alla” Persson, Mona ”Toblerone” Sahlin och nu Håkan ”Tjuven” Juholt, vilket gäng!

Denna ”kriminella triangel”, får väl ansöka om medlemskap hos ”Hells Angels” eller ”Bandidos” dom har ju med råge, klarat av inträdesprovet!

I Sverige är de skillnad på ”busar och bovar”, tycks det!

Vad hade hänt om en ”laglydig medborgare” av misstag, skulle ha fått oförtjänt massa pengar insatta på sin redan skrala ekonomi? Han använde pengarna för att betala sina skulder och när han som Juholt, åkte fast för detta bedrägliga beteende och ”tvingades” att återbetala sitt misstag, hur skulle han kunna slänga upp, som i Juholts fall, 130.000:- på ett bräde? Det hade inte gått, men Juholt hade denna ”kassareserv” och när han betalade tillbaka ”dessa stulna pengar som han stal av skattebetalarna”, ja, då slipper han bry sig om detta, hädanefter! Glöm det, jag skall syna honom och kräva hans avgång, för sådana politiker som stjäl från de som har det, sämst ställt i samhället, sådana ”parasiter” ger jag inte mycket för!

Varför blev inte Juholt anmäld till Kronofogden?

Skattebetalarna fick betala för Juholts och hans kriminelle sambo Åsa-s semestervistelse i Minsk, Vitryssland? Vem f-n har råd att åka på semester, med egna pengar, om man är en fattigpensionär eller arbetslös, i vårt underbara ”demokratiska rike, Sverige”?

Sverige är ett underbart paradis, för politiker, som gärna trampar på andra för att nå toppen först, med ”alla medel”, man kan uppbringa, på laglig eller olaglig väg. Vem bryr sig, om moral, sanning eller respekt, bara man får en personlig vinst, på detta djävulskap.

Olof Palme sade en gång, jag citerar: ”Satans Kreatur”. Jag använder mig av liknande ord, fast med den ändringen,  att det blir så här i stället: ”SATANS PARASITER OCH KRIMINELLA TERRORISTER”!

Detta är Sverige, år 2011.

FREE DAWIT ISAAK, NOW!!!

President of the State of Eritrea. 2011-09-16

ISAIAS AFEWERKI

City of Asmara.

 

Hello Isaias.

 

Man kan undra varför jag inte börjar med att titulera dig, med Sir eller President? Det är inte av oartighet eller brist på respekt, jag gör detta, utan helt enkelt att jag ser dig lika mycket värd, som Dawit Isaak eller mig.

Är du så förblindat av din egen ”storhet” att du inte längre har känslor kvar, för de människor, som slåss för sin frihet, sina demokratiska värdigheter och sina liv och att man vill få bland det mest viktigaste framförallt, nämligen rätten till yttrandefrihet och rätten att få kunna få ”tänka fritt”.

 

Även i vårt demokratiska land så är det ingen självklarhet att få publicerat det man tänker, utan vi har också ”småpåvar” inom media, som censurerar kritiska röster. Samma problem, som Ni har, med skillnad att Världen inte vet att detta är så, i vårt land. Ännu!

Här i Sverige skulle du lätt fått en ministerpost, du har alla förutsättningar!

 

Nu har du chansen att visa världen men framförallt dig själv, Isaias, att du är ”full av nåd” och att du benådar, din landsman Dawit Isaak.

Har inte denna man lidit, tillräckligt mycket?

Hur hade du mått om du tvingades till att överlämna ditt liv i händerna, på någon som inte delade dina åsikter och värderingar? Mästaren som bestämmer över andra liv eller död, är det detta, du vill bli ihågkommen för?

 

Ju längre tiden går, så blir Isaak, en större och mäktigare frihetskämpe och du blir en ”mindre människa, ”, i allas ögon!

 

Valet är ditt, Isaias, rädda dig själv från livslång förnedring, och till sist: ”En STOR man, visar barmhärtighet och human vördnad”!

 

Är DU, den mannen som ger friheten, den chans, som Dawit Isaak, är värd?

 

När du befriar Dawit Isaak, så blir du, Isaias Afewerki, också fri, det är så det fungerar.