NARCONON IS SCIENTOLOGY!!

  BÄSTA STATMINISTER JENS STOLTENBERG!      HÖGPRIORITERAT!!!                                                                                    2008-03-29
Vad sker med Norge, vilka krafter är det som tagit över det ”fria tänkandet”? Jag har norskt påbrå och jag har alltid älskat detta land i norr, mina barndomsdagar har jag alltid fått leva ut i det ”fria” Norge, det är den bilden, av Norge  jag vill ha med mig, fylld av värme, kärlek och sund och friskt tänkande.
Kan det vara så att jag levt i en villfarelse att allt detta vackra jag bär/burit med mig i hjärtat, håller på att ödeläggas, på grund av att någon eller några högt uppsatta politiker eller tjänstemän inom ”Sosial- og Helsedirektoriatet”, (fr o m 2008-04-01, Helsedirektoriatet) har bestämt sig för att ge upp den norska narkotikapolitiken och att man, håller på att kapitulera?
Det är med sorg i hjärtat som jag fått ta del av att Ni i Norge offrar era egna landsmän, visserligen drogmissbrukare, men ändå människor med rätt till ett värdigt liv.
De ansvariga inom Helsedirektoratet, minister Sylvia Brustad, måste få ta del av, liksom du, Jens Stoltenberg, vilket ”helvete” som väntar dessa människor som är i behov av vård, men istället så får Norge tillbaka, människor med noll självförtroende, efter att ha blivit utsatta för ”mental våldtäkt”!
Hur kan Norges Regering, med dig, Jens, som högste ansvarige för ditt folk, medverka till att stödja en kriminell, manipulativ och destruktiv organisation?
Ni bidrar till ett mänskligt lidande och de personer som godkänt att ”rusbrukere”, (narkomaner) skall skickas till NARCONON / SCIENTOLOGISEKTEN, (Danmark),är ju en ”större fara för missbrukaren än drogerna”.
Bästa Jens, STOPPA DETTA OMEDELBART!!
”En narkoman har en mycket trasig identitet men ett sektoffer har INGEN IDENTITET alls, för den har sekten tagit hand om”!
Sekten har lyckats med bedriften att manipulera och tränga in i beslutsfattarnas fria tänkande och använder nu dessa som redskap att hjärntvätta missbrukarna och samtidigt så betalar norska medborgare, med sina skattemedel, finansieringen till denna kriminella Scientologisekt!
Grundaren Ronald Lafayette Hubbard, sa 1949: ”Man skulle kanske starta en religion, för det är där pengarna finns”!
När han märkte hur lätt det var att genomföra, så sa denna psykiskt labile man, 1952: ”Äntligen, så har jag lyckats skapa slavar”!
Hubbard skulle vrida sig av skratt om han visste att det demokratiska, fria landet i Norden, Norge, blivit anhängare till sekten, att de ”offer” som säger ja till samarbetet med NARCONON/Danmark, att det är de, som är vår tids nya slavar”! 
Ron L Hubbard, var en Psykopat och missbrukande småtjuv, och de som stöder Scientologisekten, är ”manipulerade offer”. Det inkluderar dig, statsminister Jens Stoltenberg, och de som godkänt samarbetet med ”NARCONON”.

SKÄMS NORGE, VARFÖR UTSÄTTER NI ERA EGNA LANDSMÄN FÖR ”LAGLIG MENTAL VÅLDTÄKT”?
Fd Socialstyrelsen i Sveriges chef Barbro Westerholm: ”Scientologin är en auktoritär sekt och den svenska Regeringen och det svenska folket måste få veta detta”!
Nu VET, Ni och du, Jens, vad gör du åt detta?
NARCONON ÄR SCIENTOLOGI och det betyder att Ni uppmunrar, erkänner och finansierar denna kriminella ”mind control cult”!
Scientologerna har blivit dömda för olika brott, bl a bedrägerier och hotat fd medlemmar och kritiker!
De har en egen Polis som har som enda uppgift att eliminera personer som ”vågar” kritisera deras suspekta verksamhet!
Jens, vi är båda politiker och vi har ett ansvar för de VI representerar, våra medborgare och väljare och jag KRÄVER att du med OMEDEBAR verkan tillkallar, dina ministrar och Sylvia Brustad i allmänhet och deklarerar att Ni tar avstånd från att ”legalisera kriminaliteten” vilket Ni gör om Ni står bakom denna eller de personer i Er Regering som blivit utsatt för denna, ”mind control”!
Denna ”norska samhällsbärare”, (politiker?) som föreslagit samverkan med NARCONON, är sin egen fiende och är ett hot den fria tanken, stöder antidemokratisk verksamhet och medverkar till, brott mot de mänskliga rättigheterna! 
”Är det en mänsklig rättighet att utsättas för ”mind control”, livsfarliga, ej godkända eller accepterade behandlingsformer och att förslava, utsatta medmänniskor, om detta är tillåtet i Norge, då tar jag tillbaka min anmälan, annars inte!”
 
Skall Ni återfå förtroendet för att i sann anda försvara de mänskliga rättigheterna så måste Ni göra avbön och avsluta ALL samarbete med Scientologisekten, ingenting annat, är ett normalt tänkande. Jag bryr mig inte om du betraktar detta mail som icke seriöst men för Guds skull, Jens, SVIK INTE DINA LANDSMÄN!
 
 
Jag har tillskrivit flera av dina socialkontor som ”stöttar” denna kriminella organisation med sina kvacksalverimetoder, att för människan värdighets skull resa sig upp och demonstrera mot att Norges Regering medverkar till att ”patienter” hamnar ännu längre ner i ett lidande, för sig själva, sin familj och för hela samhället!
 

”MAN RÄDDAR INTE EN MÄNNISKA SOM HÅLLER PÅ ATT DRUNKNA GENOM ATT SKJUTA HONOM”, JENS STOLTENBERG!
 
Till sist:
”NARCONON får inte bedriva någon som helst verksamhet i V Götaland och
Länsstyrelsen har heller inte beviljat NARCONON några statsbidrag”!
(Länsstyrelsen V Götaland- 2004)
och
”REGERINGEN HAR VID EN SAMLAD BEDÖMNING FUNNIT ATT SCIENTOLOGIKYRKAN I
SVERIGE INTE UPPFYLLER KRAVET PÅ ATT BIDRA TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA OCH STÄRKA
DE GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR SOM SAMHÄLLET VILAR PÅ”!
(Regeringskansliet-2006)
Förväntar mig svar, omgående, då detta gäller liv eller död.
”Fram till dagens datum, har jag INTE fått svar av Stoltenberg eller Brustad”!
Detta kallas för ”strutsmentalitet”, att göra som många politiker gör, även svenska, ”köra huvudet i sanden”!
(källa: www.xenu.net  ”NARCONON EXPOSE”.)
2011-08-25

 

One thought on “NARCONON IS SCIENTOLOGY!!

  1. I de skolor jag håller föreläsningar i, så informerar jag om RDS/NARCONON, och där ger jag dem fakta om denna manipulativa sekt och många inom skolområdet. blir chockade och med omedelbar verkan, så bestämmer man sig för att absolut INTE anlita denna för barnen, skadliga rörelse. Jag skulle vilja att de ansvariga inom skolan drogtestar droginformatörer, så de inte håller i undervisningar, för att finansiera sitt eget behov! I 20 års tid har jag medverkat som föreläsare och där säger jag rent ut att, när det gäller Scientologisekten, (RDS/NARCONON, KOMMITTÉN för de Mänskliga Rättigheterna, bl a) så skall man överhuvudtaget inte släppa dom över tröskeln, inom skolan. ”Denna sekt tror, på fullt allvar, ”Att man kanrädda en människa från att drunkna, genom att skjuta honom”! Vem kommer inte ihåg Uppdrag Granskning när deras reportrar var tvungna att åka till USA, Sektens huvudkvarter, för att få svar på frågor och där NARCONON på sitt behandlingshem sprang och gömde sig bakom gardinerna, som värsta ”pundare med nojor, som vägrade att svara på frågor om verksamheten i Sverige. I V Götaland har Länsstyrelsen bestämt och beslutat att NARCONON INTE får bedriva någon som helst verksamhet i länet!
    Är Stockholms skolor som släpper in denna ”mind control-maffia”, helt ansvarslösa eller rädda för att stöta sig med denna falska organisation eller vad har man för intresse, att skydda denna kriminella avart!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *