Scientologerna lyckades hjärntvätta Socialstyrelsen/IVO

Stoppa NARCONON från att bedriva vård

”REGERINGEN HAR VID EN SAMLAD BEDÖMNING FUNNIT ATT SCIENTOLOGIKYRKAN I SVERIGE INTE UPPFYLLER KRAVET, PÅ ATT BIDRA TILL ATT UPPRÄTTHÅLLA OCH STÄRKA, DE GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR SOM SAMHÄLLET VILAR PÅ”!
(Regeringskansliet-06)
”NARCONON får inte bedriva någon som helst verksamhet i V Götaland och
Länsstyrelsen har heller inte beviljat NARCONON några statsbidrag”!
(Länsstyrelsen V Götaland- 2004)
”Det framkommer inte av ansökningshandlingarna hur NARCONON-programmet
förebygger riskerna för sena abstinensfenomen som krampanfall, delirium
och/eller hallucinationer. Dessa tillstånd är potentiellt livshotande”,
(Överläkare, psykavdelning)
NARCONONS behandlingsmetoder ÄR en säkerhetsrisk för de intagnas fysiska och
psykiska hälsa!
NARCONON-programmets innehåll med bastubad, fysisk träning, överdoser av
vitaminer och mineraler ska ses som potentiella hälsorisker och INTE som en
godkänd effektiv behandling att påskynda drogeliminering!
Vi som har insett detta, frågar oss, med kunskap om sektens ideologi, hur det kan komma sig att IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och Upphandlingsbolaget, godkänt denna varböld, till sekt, att man släpper in denna destruktiva sekt, som NARCONON, är och gett dem grönt ljus, att öppna ett behandlingshem i Eslöv.
Vi har intelligenta kritiker, som helt rätt konstaterar, att ”våra skattemedel” som slussas via kommunerna, till behandlingshemmet, för vidare transaktion till Scientology/NARCONON-USA.
Vem minns inte katt –  och råtta leken i Uppdrag Granskning, där den ljusskygga personalen, likt pundare, gömde sig bakom gardinerna, och hänvisade UG, till USA, för att få några svar av ansvariga på NARCONON – Sverige. Ett löjets skimmer, eller hur?
VG1150408_01Undertecknad blev mordhotad, (polisanmälan finns), 2001 i Malmö, av RDS/NARCONON. Jag har fullt förståelse att media känner oro för sina medarbetare och att man väljer att skyffla detta problem under mattan. Det är ingen skam att vara rädd men skall Vi frukta för våra liv, när det är vår uppgift att rädda de patienter som hamnar på deras behandlingshem, att de efter sjuk vårds behandlingen, får adekvat vård för att avprogrammeras, tillbaka till ett liv i frihet?
En eloge, till de kommuner, som håller distans till den ondska, som denna destruktiva sekt sprider!
”Scientologirörelsen är en av världens farligaste och auktoritära sekter och detta måste vår Regering och det svenska folkets få veta”!
(Fd Socialstyrelsens chef Barbro Westerholm – Sverige)
 Varför VET INTE SoS, IVO och Upphandlingsbolaget, detta?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *